محصـولات

تلاش نموده ایم با ویتامـین و مواد معـدنی با کـیفیت به محـصولات غـذایی، مکـمل ها و مواد فـیلترمورداستفاده در آکواریوم و نگهداری دیگر حیوانات دست یابیم در این راستا محصولات در چهار گروه اصلی که در زیر اشاره خواهد شد به علاقمندان طبیعت ارائه می گردد: ددیازتاطتزاتا

 

محصولات آکواریوم های آب شور

 انواع نمک، مکمل های آب شور ، مکمل های تغذیه مرجانها و بی مهرگان و غذای ماهی ها و دیگر ملزومات به علاقمندان معرفی می شود

محصولات آکواریوم های آب شیرین

 انواع مکمل های آب شیرین ، مکمل های تغذیه گیاهان و غذای ماهی ها و دیگر ملزومات به علاقمندان معرفی می شود

محصولات تراریوم خزندگان

 انواع مکمل های وتامین و آمینو اسید مخصوص خزندگان ، مکمل های تغذیه گیاهان تراریوم و غذای خزندگان و دیگر ملزومات به علاقمندان معرفی می شود

محصولات نگهداری پرندگان و سایر حیوانات خانگی

اطلاعات بیشتر >

تـراریــوم

Terrarium

اطلاعات بیشتر >

پرندگان و حیوانات خانگی

Bird & Pets

 انواع مکمل های وتامین و آمینو اسید مخصوص پرندگا ، مکمل های تغذیه حیوانات خانگی و غذای پرندگان و سایر حیوانات و دیگر ملزومات مورد استفاده

اطلاعات بیشتر >

اطلاعات بیشتر >

Contact Us

Navab Ave, Tehran

Post Code: 134657898

Phone:

نمایندگی مرکزی: آکــــواریــوم آتلانتیک

02166678103 - 09123059735

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Send us an email

info@avisacompany.ir

(+98912) 1839563

Address:

 

Email:

Copyright 2015    AVISA Co.