Aquarium Products

دربـاره مـــا

آویسـا توسط علاقمندان به آبزیان و حیوانات خــانگـی که احســـاس نیـاز برای تهیه محصولات با کیفیت و کمک به کاربران در ایجاد شرایط دریایی محصور طبیعی و محیط های آب شیرین و نگهداری از دیگر جانوران در شرایط مطلوب می نمودند با بهره گیری از دانش متخصصان و با مشاوره یکی از زیست شناسان بین المللی از کشور انگلستان تاسیس شد. 1

با ویتامـین و مواد معـدنی با کـیفیـت به محـصولات غـذایی، مکــمل هـا و مـواد فـیلتر آویسـا به ارائه راه حــل منحصـر به فـرد برای حفــظ زیبایـی آکـواریوم ساـلــم رسـیدیم و از طـریق تحـقـیق مـداوم، آزمـایش و توســعه محصولات جدید را از خانواده آویسا به ارمغان آورده ایم.1

بنـابراین آکواریوم های دریایــی و آکواریوم های آب شیرین که با راه حل های پیشــرفته آویســـا اداره شــوند به شــما کمک می کــــند به درســـتی زیستگاه های آبی خود را مراقبت نموده و از آن لذت ببرید.1

 

آویسـا راه حـل های پیشـرفته برای نگهداری آکـواریوم

 

تحقیق و توسعه

R&D

گروه آویسا در نظر دارد با انجام تحقیقات گسترده در زمینه های مخـتلف و مرتبط با نگــهداری آکــواریوم های دریایی و آب شیرین به ارائه راه حل های موثر تری دسـت یابد در این راسـتا گـروه تحقـیق و توسعه محصـولات با تلاش زیاد امـید وارند تا بتوانند به این مهم دست یابند

اطلاعات بیشتر >

محصولات آینده

Featured Product

لایوباکتر

آکواساز

فیتوپلنگتون

باکتری اکیتیوتور

پلنت نتریشن

اطلاعات بیشتر >

اخـبار

News

اطلاعات بیشتر >

برای اولیــن بار در ایران نیتروباکــترها کــاملا زنده توسط محققان گــروه آویسا در مقیــاس ازمایشــگاهی تکثیر شد.1

به گفته مدیر گــروه تحقیق و توســعه این باکتری ها بسیار سریع در آکواریوم تکثیر خواهند شد و شرایط آب را برای نگهداری انواع ابزیـان و مـرجانها آماده خواهند کرد

 

Contact Us

Email:

Navab Ave, Tehran

Post Code: 1346578987

Phone:

(+98912) 1839563

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Send us an email

info@avisacompany.ir

Address:

 

Copyright 2015    AVISA Co.